Kancelaria komornicza w Opolu
WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. (Art. 8.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.06.167.1191 – tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu - Bartłomiej Jabłoński jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu - Bartłomiej Jabłoński jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Opolu.

W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Opolu Rewir Komorniczy obejmuje miasto Opole oraz obszar gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Zębowice
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Copyright ©Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński   |   Projekt i wykonanie
stat4u