Komornik Opolskie




Wszczęcie postępowania możliwe jest na dwa sposoby:

1. Drogą elektroniczną
   1.a. Poprzez wniesienie wniosku w formie pisemnej wraz z załączonym wydrukiem
   - z systemu (komornik musi dokonać wówczas weryfikacji tegoż dokumentu z dokumentem znajdującym się w    systemie teleinformatycznym)
2. W sposób tradycyjny
- dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;
- dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego;
- wniosek wraz z tytułem wykonawczym należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną

Kancelaria Komornika Sądowego Bartłomieja Jabłońskiego począwszy od sierpnia 2010 jest w pełni przygotowana do przyjmowania i obsługi wniosków egzekucyjnych (w formie elektronicznej) kierowanych za pośrednictwem e-sądu

Wnioski do pobrania:
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych KM
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych KMP


Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz należności Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRS, bądź aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel powinien sam zwrócić się do odpowiednich organów administracji terenowej lub rządowej, powołując się na interes prawny jaki posiada w uzyskaniu danej informacji (dokumentując to odpisem tytułu wykonawczego) w celu ustalania składników majątkowych dłużnika. W przypadku gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie składników majątkowych bądź innych niezbędnych danych osobowych może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.




Uwaga!!! Powyższe dokumenty zapisano w formacie Microsoft Word. Jeśli nie możesz otworzyć dokumentów pobierz darmową przeglądarkę: Microsoft Word Viewer 2003.





Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Copyright ©Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński   |   Projekt i wykonanie
stat4u